Onze werkwijze

Elk bedrijfsspecifiek vraagstuk om een gedegen plan van aanpak. De aanpak van OSP Opleidingen draagt bij aan een positief resultaat van onze trainings- en coachingprogramma’s.

Het plan van aanpak is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Borging

Tijdens de voorbereiding worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Gezamenlijk formuleren van doelstellingen
 • Gesprekken met management
 • Gesprekken met deelnemers op de werkvloer
 • Opdrachten door deelnemer
 • Gedragsanalyses

De uitvoering kan plaats vinden in groepsverband of individueel. In beide gevallen wordt gewerkt op een heel praktische manier, zodat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Dit bereiken we door:

 • Gebruik te maken van opname apparatuur
 • Realistische cases uit de dagelijkse praktijk van de medewerker te behandelen
 • Theorie slechts te gebruiken als ondersteuning van de praktijk. De nadruk ligt op DOEN
 • Persoonlijke aandacht door de groepsgrootte te beperken tot maximaal acht deelnemers

Na afloop van onze trainings- en coachingprogramma’s staan wij uitgebreid stil bij de borging van de kennis en vaardigheden van de deelnemers. Dit doen wij onder andere door:

 • Het bespreken van een uitgebreid evaluatierapport met de opdrachtgever
 • Het voeren van evaluatiegesprekken met de leidinggevenden
 • Het coachen op afstand
 • Terugkomdagen te organiseren
 • Het periodiek versturen van op maat gemaakte reminders naar deelnemers
 • Het leveren van video opnames op DVD aan de deelnemers

Om ervoor te zorgen dat een deelnemer na afloop van een training met een goed gevoel naar huis gaat en te zorgen dat het geleerde beter beklijft, werkt OSP Opleidingen met een diversiteit aan werkvormen tijdens de trainings- en coachingprogramma’s. Denk aan:

 • Rollenspelen
 • Training en/of coaching on the job
 • Presentaties
 • Het inzetten van acteurs
 • Brainstormsessies
 • Creativiteit
 • Outdoor activiteiten
 • Huiswerkopdrachten
 • Individuele opdrachten
 • Groepsopdrachten