Teambuilding

“Alles wat aandacht krijgt dat groeit”

Een outdoor training verzorgd door OSP Opleidingen is een leuke en doelgerichte manier om bewustwording te creëren van de verschillende processen die zich binnen een team afspelen. Door het open karakter met outdoor opdrachten durven deelnemers zich meer open te stellen. Hierdoor worden bepaalde gedragspatronen sneller zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Samen presteren schept een band en dat is precies waar wij voor gaan! Tijdens de outdoor trainingen van OSP draait alles om versterking van de relaties binnen het team. Dit doen wij onder andere door het verbeteren van de communicatie en het vertrouwen in elkaar. Een outdoor training draagt op speelse wijze bij aan de motivatie en betrokkenheid van mensen.

Wat zijn de voordelen?

  • Deelnemers ervaren deze werkvorm over het algemeen als zeer ontspannen en onderhoudend. Dat zorgt voor een open sfeer in de groep, waarin men sneller tot goede leermomenten komt.
  • Daarnaast komt het temperamentsgedrag sterker naar voren. Wanneer een groep die al langer samenwerkt deelneemt aan een outdoor training dan kunnen deelnemers een nog niet ontdekt gedrag waarnemen bij hun collega’s. Hierdoor kan men elkaar na afloop van de training in een werksituatie op een groter gedragspotentieel aanspreken.
  • Tenslotte wordt een outdoor training ervaren als een uitje. Dit is voor de motivatie heel belangrijk.

Wat is onze werkwijze?

Het inzetten van outdoor oefeningen tijdens trainingen vergt een grondige én deskundige analyse van de aanwezige problematiek. Pas als de knelpunten voldoende geïnventariseerd zijn en haalbare doelstellingen zijn geformuleerd kan een outdoor programma worden ontwikkeld en uitgevoerd.

De kern van elke outdoor training vormt een aantal uitdagende opdrachten met aansluitend een nabespreking, gevolgd door een ‘indoor’ programma.

Bij een outdoor training zijn alle opdrachten kortcyclisch van opzet. Eén opdracht duurt meestal 25 of 30 minuten en maximaal 60 minuten. Opdrachten zijn overal en voor iedereen uitvoerbaar. Ze sluiten aan op vooraf besproken leerwensen en worden uitsluitend als middel ingezet. Outdoor trainen is een vorm van ervaringsleren.

De opdrachten worden na afloop besproken op de geformuleerde en door de deelnemers onderschreven leerwensen. Om een effectieve nabespreking te bewerkstelligen werkt OSP met een aantal feedbackregels. Deze regels worden aan het begin van elke training toegelicht, teneinde een integere nabespreking mogelijk te maken.

Elke outdoor training eindigt ‘indoor’. Tijdens dit programma worden de ervaringen met elkaar gedeeld en wordt vervolgens de vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Bovendien worden er nieuwe resultaatgericht afspraken met elkaar gemaakt.

Wanneer kan een outdoor training worden ingezet?

Belangrijke aspecten die tijdens een outdoor training aan de orde kunnen komen zijn:

  • Het vergroten van de saamhorigheid en het onderlinge respect
  • Een enthousiaste ‘kick-off’ van een nieuw team
  • Het opfrissen van een geroutineerd team
  • Het communicatieproces
  • Geven en ontvangen van feedback
  • Kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen van jezelf en de collega’s

Als u de uitdaging aan durft, neem dan hier contact met ons op Wij maken er samen met u een onvergetelijke dag van.