Gedragsanalyses

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”

Hoe komt het dat de ene medewerker beter functioneert in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de een zich thuis in zijn werkomgeving, en is de ander zo vertrokken? Waarom voldoet de ene medewerker in de praktijk wel aan de verwachtingen, en de ander niet?

Opleiding, ervaring, kennis en kunde spelen een belangrijke rol. In de meeste situaties, valt het verschil tussen goed en slecht functioneren, tussen plezier in het werk en demotivatie, te verklaren vanuit ons gedrag. Om succesvol te zijn, te blijven of te worden in een bepaalde functie, zal het gedrag van de medewerker moeten passen bij het gedrag dat nodig is om de betreffende functie goed te kunnen vervullen. Automatisch volgt dan de vraag: hoe maken we gedrag inzichtelijk?

OSP Opleidingen maakt gebruik van de gedragsanalyses van MDI. Deze gedragsanalyses verschaffen u binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een bepaalde medewerker, als het gedrag dat hij of zij als reactie op zijn omgeving vertoont. MDI legt daarbij de nadruk op de uniciteit van iedere medewerker. Dat wil zeggen dat iedere analyse een unieke rapportage oplevert die uitgaat van de individuele gedragskenmerken van de medewerker. Dat maakt de MDI-Gedragsanalyse tot hét instrument bij uitstek om meer rendement uit menselijk talent te halen.

Volgens onze filosofie zijn medewerkers in hun werkomgeving doorgaans het meest succesvol als ze mogen doen wat ze leuk vinden en doen waar ze goed in zijn. Dat is bevredigend voor het individu en lonend voor de organisatie.

Wat is onze werkwijze?
De deelnemer vult een digitale vragenlijst in. MDI-software verwerkt de antwoorden tot een gedragsprofiel. Dit profiel is de weergave van de gedragsstijlen van de deelnemer. Vervolgens bespreken de trainer en de medewerker het gedrag in het profiel in vergelijking tot de functie. Op basis van de uitkomsten van de analyse en het gesprek met de medewerker worden met de opdrachtgever vervolgstappen geformuleerd.

De volledig geautomatiseerde MDI-Gedragsanalyses onderscheiden zich ten opzichte van andere tools met name door de bruikbaarheid van de informatie die gegenereerd wordt. De rapporten geven in duidelijke taal informatie over:
fiets_anim

 • Algemene gedragskenmerken
 • Waarde voor de organisatie
 • Effectieve communicatie
 • De ideale werkplek
 • Responsstijl
 • Sleutels tot motivatie
 • Sleutels tot effectief management
 • Ontwikkelingsgebieden

Verder biedt het rapport:

 • Twee DISC grafieken, waarvan één het natuurlijke gedrag (basisgedrag) van de kandidaat weergeeft, en de ander het gedrag dat de kandidaat vertoont in reactie op zijn omgeving (responsgedrag).
 • Het MDI-Wiel, waarop het basis- en het responsgedrag van de kandidaat is aangegeven in gedragstypologieën.
 • Het Grafisch Gedrags Profiel, waarin terug te vinden is hoe het basisgedrag van de kandidaat zich verhoudt tot het responsgedrag op een twaalftal belangrijke gedragselementen, zoals luistervaardigheid, resultaatgerichtheid, etc.

Wanneer kan een gedragsanalyse worden ingezet?

 • Als nul meting bij trainingen
 • Voor aanvang van coachingstrajecten
 • Bij aanname van nieuw personeel
 • Bij loopbaanplanning
 • Bij het toetsen van geschiktheid voor bepaalde functies

Wilt u meer weten over de resultaten van onze gedragsanalyses? Klik hier en vul uw gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook persoonlijk benaderen via telefoonnummer 079 36 16 116.