Wat is een Brown Paper sessie?

De Brown Paper sessie is een beproefde communicatiemethode, waarin meningen worden ontwikkeld, een gemeenschappelijk begrip wordt gecreëerd en doelstellingen, aanbevelingen en actieplannen worden geformuleerd, om te focussen op een gemeenschappelijk doel.

Deze werkwijze betrekt alle deelnemers bij het overleg, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen allen verantwoordelijk voor de uitkomst.

Het succes van de methode berust op het gebruik van eenvoudige visuele hulpmiddelen. Ze maken het communicatieproces transparant en dragen sterk bij aan het houden van ‘overzicht’ over de discussies

Wat zijn de voordelen?

  • Alle deelnemers formuleren zelf de vereiste meningen, doelstellingen en aanbevelingen
  • Doordat de deelnemers zelf ideeën aandragen is er draagvlak voor het bereikte resultaat
  • Dankzij een gestructureerde discussie en visualisatie wordt in een korte tijd veel bereikt
  • De trainer stuurt en bewaakt als begeleider het proces

Wat is de werkwijze?

De Brown Paper sessie wordt geleid door een van de trainers van OSP Opleidingen. Voorafgaand aan de Brown Paper sessie vindt er een intakegesprek plaats met de opdrachtgever. Hierin worden de grenzen en doelstellingen van de Brown Paper sessie besproken en een segmentatie van de doelgroep gemaakt. Vervolgens wordt er een opzet gemaakt voor het verloop van de Brown Paper sessie.

Tijdens de Brown Paper sessie wordt gewerkt met visuele hulpmiddelen, zoals kaarten, brown papers en wandborden; voor het gebruik van alle middelen zijn duidelijke spelregels. De visualisatie van meningen, oplossingen en ideeën op de wandborden draagt sterk bij aan het houden van “overzicht” over de discussies.

Er wordt een actieve bijdrage van alle deelnemers gevraagd. Er wordt geroepen, geschreven, er worden kaarten op de wandborden geprikt en kaarten verschoven waarover discussie wordt gevoerd of consensus wordt bereikt. Er worden prioriteiten bepaald, er worden actieplannen gecreëerd (eventueel in subgroepen) en initiatieven aan de groep gepresenteerd. De spelregels staan ook anonieme meningen of ideeën toe, zodat ook met de mening van minder uitgesproken groepsleden rekening wordt gehouden.

Na afloop van de Brown Paper sessie wordt alle informatie verzameld en wordt een evaluatiegesprek ingepland. Tijdens dit evaluatiegesprek leggen we de evaluaties van de deelnemers en de trainer naast elkaar. Daarnaast wordt de inhoud en het verloop van de Brown Paper sessie besproken. Doel is om vast te stellen wat er is bereikt en hoe aan de verdere professionalisering en groei van de organisatie invulling gegeven kan worden.

Wanneer kunt u een Brown Paper sessie toepassen?

De methode wordt gebruikt voor het faciliteren van workshops met grotere groepen (>25), maar kan ook zeer goed worden gebruikt voor het faciliteren van een klein team. Zij is met name geschikt:

  • Bij introductie van nieuwe samenwerkingsvormen
  • Als teambuilding of bij het oplossen van spanningen binnen de organisatie
  • Bij veranderingstrajecten, met name voor het creëren van draagvlak voor nieuwe initiatieven
  • Als brainstorm techniek voor het stimuleren en verzamelen van nieuwe ideeën

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Brown Paper sessie binnen uw bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons uiteraard ook bellen. Ons telefoonnummer is 079 36 16 116.