Meer dan training alleen

Als u uw mensen serieus neemt, kiest u voor de training- en coachingsprogramma’s van OSP Opleidingen. Met een training of coaching van OSP Opleidingen functioneren uw medewerkers beter, bereiken zij meer en voelen zijn zich zekerder.

Maatwerk trainingen

Voor bedrijfsspecifieke vraagstukken, is maatwerk vereist. Oplossingen die nauwkeurig zijn afgestemd op úw specifieke situatie. Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen ontwikkelen wij samen met u een gedegen plan van aanpak dat bijdraagt aan een positief resultaat. Dit resultaat kan bestaan uit gedragsveranderingen, efficiencyverbeteringen of omzetverhoging.

Open trainingen
Wanneer de medewerker zijn of haar persoonlijke competenties verder wil ontwikkelen én tegelijkertijd ervaringen wenst uit te wisselen met medewerkers van andere organisaties, dan is een open training een uitkomst. Bij open trainingen kunnen deelnemers zich individueel inschrijven op ieder moment dat past binnen de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. De locatie is ons eigen trainingscentrum in Zoetermeer, maar op verzoek kan er ook op andere locaties worden getraind. Onze trainingen gaan altijd door!

Persoonlijke begeleiding

Indien een persoon wil werken aan zijn of haar specifieke gedrag is het mogelijk om gebruik te maken van persoonlijke begeleiding. Vooraf worden doelstellingen geformuleerd. Tijdens een meekijkdag en een evaluatiedag wordt een spiegel voorgehouden. De deelnemer krijgt enerzijds inzicht in zijn of haar handelen en anderzijds handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan. Na afloop zijn er diverse contactmomenten om ervoor te zorgen dat de deelnemer niet terug valt in oud vertrouwd gedrag.

Teambuilding

Tijdens een outdoor training sessies draait alles om de versterking van relaties binnen het team. Dit realiseren wij onder andere door het verbeteren van de communicatie en het vertrouwen in elkaar. Door samen opdrachten tot een goed einde te brengen, leren collega’s elkaar beter kennen. Dit leidt tot een betere samenwerking op de werkvloer.

Brown Paper Sessies

De Brown Paper sessie is een beproefde communicatiemethode. Hierin worden – met een gemeenschappelijk doel als uitgangspunt- meningen ontwikkeld, begrip gecreeerd en doelstellingen, aanbevelingen en actieplannen geformuleerd. Deze werkwijze betrekt de deelnemers bij het overleg, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen verantwoordelijk voor de uitkomst.

Gedragsanalyses

Een gedragsanalyse is bij uitstek een instrument om meer rendement uit menselijk talent te halen. Er is sprake van een win-win situatie: zowel het individu als de organisatie profiteren van het inzicht dat een een gedragsanalyse verschaft.

Voor medewerkers is een gedragsanalyse een hulpmiddel om grotere persoonlijke effectiviteit te bereiken. De organisatie heeft een sleutel in handen tot effectief people management en plukt de vruchten in de vorm van gemotiveerde medewerkers die op hun taak berekend zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ons ook persoonlijke spreken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 079 36 16 116. Onze trainers staan vol enthousiasme voor u klaar.