Informatie aanvragen

Breng uw omzet in kaart met de Omzet Generator!

Juist in deze tijd is het belangrijk te weten waar u kansen liggen op het gebied van nieuwe omzet. De Omzet Generator maakt het mogelijk in korte tijd vast te stellen waar kansen liggen bij uw relaties. Met deze informatie kunnen uw verkopers vervolgens gericht aan de slag. Dit bespaart tijd en geld en vergroot de kans op succes.

In de praktijk hebben verkopers veel relaties zodat zij niet altijd op de hoogte zijn van alle actuele ontwikkelingen bij deze relaties. Daarom raden wij u aan de Omzet Generator in te zetten. De Omzet Generator is een effectief middel dat u inzicht geeft in uw omzetpotentie voor de komende drie tot twaalf maanden. U haalt gestructureerd informatie op die belangrijk voor u is.

Vervolgens is het van belang dat uw verkopers het laag hangend fruit gaan plukken. Hebben zij hier de juiste capaciteiten voor? Zit de juiste persoon op de juiste plek? Er is immers een verschil tussen hunters (acquisiteurs) en farmers (relatiebeheerders).

De Omzet Generator brengt voor u in kaart waar de omzetkansen liggen en helpt u om de capaciteiten van uw verkopers optimaal te benutten.
Wie wil dit niet!

Wat zijn uw voordelen?

 • In korte tijd krijgt u duidelijkheid over uw omzetmogelijkheden
 • U krijgt inzicht in de capaciteiten van uw verkopers en kunt bijsturen daar waar nodig
 • Vreemde ogen dwingen en geven u een objectief beeld over uw verkoopproces
 • Een gezamenlijk actieplan zorgt voor commitment van uw verkoopteam en directe actiebereidheid

Wat is onze werkwijze?

Tijdens het intakegesprek wordt bepaald wat uw huidige situatie is en uw gewenste situatie. Aan de hand van deze informatie wordt een actieplan gemaakt voor het komende jaar, waarin onder andere de volgende aandachtspunten aan bod komen:

 • Wie zijn uw (ideale) klanten?
 • Welke klanten gaat u benaderen?
 • Welke acties worden ontwikkeld?
 • Hoeveel acties gaat u initiëren?
 • Wanneer gaat u uw klanten benaderen?
 • Wat wordt uw boodschap?
 • Wat is uw doelstelling?

Vervolgens wordt per actie een korte online enquête ontwikkeld voor uw relaties. Deze online enquête wordt ondersteund door uw traditionele communicatiemiddelen. De uitkomsten van deze enquêtes bieden u waardevolle informatie over de omzetpotentie bij uw relaties. Onze ervaring leert dat een interessante beloning de bereidheid bij de relaties om de enquête in te vullen aanzienlijk vergroot. De response zal toenemen naarmate de waarde van de beloning groter is.

Met de individuele verkopers worden gesprekken gevoerd over hun werkzaamheden, capaciteiten en resultaten. Er wordt in kaart gebracht welke kwaliteiten en verbeterpunten iedere verkoper heeft, zodat zij nog beter in kunnen spelen op de omzetkansen die zich voordoen.

Iedere nieuwe actie wordt met het verkoopteam besproken (voorafgaand aan de actie en lopende de actie). Tijdens deze sessies komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie gaat wat doen en op welk moment?
 • Hoe wordt de opvolging van de acties geborgd?
 • Resultaten worden besproken
 • Ervaringen worden uitgewisseld
 • Er wordt feedback gegeven over dingen die goed gaan en die beter kunnen
 • Daar waar nodig wordt bijgestuurd

Tussentijds en na afloop van de acties vinden evaluatiegesprekken plaats. Tijdens deze evaluaties worden de ervaringen van de verkopers en die van de trainer naast elkaar gelegd. Doel is om vast te stellen of de doelstellingen gerealiseerd zijn.

Mocht blijken dat de verkopers bepaalde vaardigheden extra moeten ontwikkelen, dan wordt in overleg besproken wat nodig is.

Wanneer kunt u de Omzet Generator inzetten?

 • Op het moment dat uw omzetgroei een extra impuls kan gebruiken
 • Bij het uitproberen van nieuwe product-marktcombinaties
 • Voorafgaand aan het maken van een commercieel jaarplan
 • Als u gedurende een langere periode op structurele wijze commerciële begeleiding nodig heeft

De mogelijkheden

Pakket Basis Medium Professional
Doorlooptijd begeleiding 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Intakegesprek 1 1 1
Gesprekken met verkopers in uren 4 4 4
Aantal acties 1 3 5
Begeleiding Verkoopteam in uren 4 12 20
Evaluatiegesprekken 1 2 3

De OmzetGenerator wordt mede mogelijk gemaakt door Opinionmeter Benelux B.V.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de OmzetGenerator voor uw bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons uiteraard ook bellen. Ons telefoonnummer is 079 36 16 116.