Informatie aanvragen Inschrijven

Training voor commerciële binnendienstmedewerkers

OSPosofie

Meer dan 80% van alle industriële orders komt binnen via de telefoon. Ook in deze tijd van automatisering blijft de telefoon het belangrijkste verkoophulpmiddel. De ontvangst van opdrachten via de telefoon zal dan ook op adequate wijze door telefonische verkopers moeten plaatsvinden. Klantgerichtheid is het criterium waarop klanten hun voorkeur voor een bepaalde onderneming baseren. De telefoon-behandeling kan die voorkeur stimuleren of er juist afbreuk aan doen. Optimale telefonische communicatie zal uw omzet dus zeker positief beïnvloeden.

Doel

Na afloop van de training beheerst de medewerker:

 • De kansen en beperkingen van telefonische communicatie omzet te zetten in uw voordeel
 • Het belang van een klantvriendelijke ontvangst van uw klant via de telefoon te onderkennen
 • Telefonisch in te spelen op de behoefte van uw klanten
 • Verkoopacties aante moedigen door actief vragen te stellen en te luisteren
 • Alert inte spelen op de mogelijkheden voor logische bij- verkoop
 • Acties op de juiste wijze aan te bieden
 • Klachten omte zetten in mogelijkheden om de relatie met uw klanten te verstevigen
 • Een beter onderscheid te maken tussen het administreren van uw orders en het voeren van verkoopgesprekken
 • Per telefoon activiteiten te blijven ontwikkelen, ook in de after sales periode.

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn op een binnendienstafdeling. In deze training ligt de nadruk op de verkoop en klantgerichtheid. De medewerkers leren hierbij actief te zijn in het in stand houden van relaties, logische bijverkoop en het onder de aandacht brengen van lopende acties.

Aanpak

Voor deze training zal een telefonische intake worden gehouden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de persoonlijke leerdoelen van de medewerker.

Methode

In deze training wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van praktijksituaties in de vorm van rollenspellen. Deze rollenspellen worden opgenomen op video en teruggekeken. De cursist krijgt dan feedback van de trainer en de overige deelnemers. Op deze manier krijgen de deelnemers handvatten aangereikt en leren zij hun sterke punten te onderkennen en te benutten.

Inhoud:

De gespreksstructuur van een commercieel telefoongesprek:

 • De opening van het gesprek
 • Behoeften bepalen
 • Argumenteren
 • Omgaan met weerstanden
 • Afsluiten
 • Bijverkopen

Klantgerichte communicatie:

 • Vragen stellen
 • Actief luisteren
 • De ander centraal stellen
 • Concreet taalgebruik
 • Een goede telefoonstem

Werkvormen

 • Praktijksimulaties voor de camera, deze praktijksimulaties worden vooraf door de medewerkers zelf aangedragen
 • Groepsopdrachten
 • Indivuele opdrachten
 • Huiswerkopdrachten
 • Rollenspellen

Inschrijfkosten

€ 995,00 (exclusief BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, thee en een naslagwerk.

Duur van de training

2 dagen (met een tussenliggende periode van twee weken).

Locatie

Deze training wordt in Zoetermeer of op locatie gegeven.

Inschrijven

Graag reserveert één van onze medewerkers een plek in deze training voor uzelf of één van uw collega’s/medewerkers. U kunt ons bereiken via onderstaand adres of telefoonnummer. Uiteraard kunt u ook het inschrijfformulier invullen.

Contactgegevens

OSP Opleidingen B.V.
Postbus 145
2665 ZJ Bleiswijk
Tel: 079 36 16 116

Incompany

Uiteraard is het mogelijk om dit programma af te stemmen op de specifieke behoeften van uw organisatie en als een incompany te organiseren. Hiervoor maken wij graag een afspraak met u.